Czy można złożyć skargę na komornika?
Informacje

Czy można złożyć skargę na komornika?

Czynności komornicze mają za zadanie skutecznie wyegzekwować należności od dłużnika. Każde postępowanie jest źródłem stresu dla obu stron, niemniej jednak dłużnik może złożyć skargę, jeśli uzna, że doszło do naruszenia jego praw. Istnieją jednak pewne procedury, które regulują taką możliwość.

Jak długo trwa egzekucja komornicza?

Czas trwania postępowania komorniczego trudno jest jednoznacznie osadzić w konkretnych ramach czasowych. Większość działań uzależniona jest od sytuacji dłużnika, a także od informacji, którymi dysponuje wierzyciel. Czasami postępowanie komornicze skutecznie utrudnia ukrywanie majątku przez dłużnika lub odwoływanie się od wyroku jeszcze na etapie postępowania sądowego. Taki stan może utrzymywać się miesiącami.

Równie trudno jest rozpocząć egzekucję, gdy nieznany jest adres zamieszkania dłużnika. Wówczas mówi się, że cała procedura odzyskania należności może trwać nawet kilka lat. Na korzyść wierzyciela jest oczywiście upływający czas – im wcześniej postara się o wyrok z klauzulą wykonalności, tym lepiej. O wiele łatwiej jest zgromadzić niezbędną dokumentację oraz dowody przeciw dłużnikowi.

Czy można złożyć skargę na komornika?

Co obejmuje skarga na czynności komornicze?

W zasadzie skarga może obejmować wszelkie czynności, jakich podejmuje się komornik, a które są niezgodne z przepisami prawa procesowego. Oprócz czynności wykonanych, jedna ze stron może zaskarżyć także czynności zaniechane – pamiętając o tym, że pojęcie zaniechania nie jest równoznaczne z bezczynnością. Z perspektywy dłużnika sprawa jest o tyle prosta, iż nie musi on udowadniać, że czynności komornicze naruszyły przepisy prawne. Dłużnik może na przykład zakwestionować zasadność nadania klauzuli wykonalności.

Skarga powinna zawierać imię i nazwisko osoby ją wnoszącej, jak również dane osobowe osoby, przeciw której toczy się postępowanie egzekucyjne. Niezbędne jest również przygotowanie szczegółowego opisu zaskarżonych czynności, a także uzasadnienie skargi. Wniosek należy złożyć w terminie 7 dni od chwili dokonania czynności. Skargę może złożyć osoba, której prawa zostały zagrożone lub naruszone, jak również Rzecznik Praw Obywatelskich, Rzecznik Praw Dziecka, prokurator, sąd lub organizacja pozarządowa.

Skargę należy złożyć w pierwszej kolejności do kancelarii komorniczej, której reprezentant toczy postępowanie komornicze. Pismo można złożyć osobiście lub za pośrednictwem tradycyjnej poczty. W celu złożenia skargi należy skorzystać z formularza, który dostępny jest na stronach internetowych sądów powszechnych. Brak dostępu do owego formularza nie przekreśla możliwości złożenia skargi – można ją napisać samodzielnie, jednak z obowiązkowym zachowaniem warunków formalnych.

Podsumowując, jeżeli któraś ze stron uzna, że czynności komornicze prowadzone są w sposób nieprawidłowy lub naruszają przepisy prawa procesowego, można złożyć skargę komorniczą. Odpowiednio wypełniony formularz, zawierający opis oraz uzasadnienie, należy przesłać do kancelarii, która zajmie się badaniem sprawy.

Partnerem materiału jest Kancelaria Komornicza – komornik Warszawa Bemowo.

Zobacz więcej podobnych postów