Czym jest przemysł?
Przemysł

Czym jest przemysł?

Przemysł to jeden z filarów każdego państwa czy szerokiego społeczeństwa. To on dostarcza nam wielu potrzebnych produktów i gwarantuje rozwój. W tym tekście prezentujemy, czym jest przemysł, jakie ma funkcje oraz przybliżamy jego sylwetkę.

Czym jest przemysł?

 

Czym jest przemysł?

Przemysł jest działem produkcji materialnej. Polega on na wydobywaniu zasobów przyrodniczych oraz ich przetwarzaniu. W trakcie przetwarzania zasoby te są dostosowane do ludzi oraz ich potrzeb. Cały proces odbywa się na dużą i szeroką skalę — masową. Proces ten posiada również podział obowiązków i biorą w nim udział maszyny. Przemysł może posiadać różne funkcje dotyczące różnych gałęzi i typów.

 

Jakie funkcje posiada przemysł?

Przemysł posiada kilka głównych funkcji. Są to produkcyjna, ekonomiczna, społeczna i przestrzenna. Funkcja produkcyjna to wytwarzanie przedmiotów oraz produktów, które służą społeczeństwu. Dzięki nim możemy funkcjonować na odpowiednim poziomie oraz korzystać ze zdobyczy cywilizacyjnych. Pozyskiwanie i przetwarzanie zasobów daje zatem określony pozytywny wynik. Funkcja ekonomiczna to zaś wytwarzanie i produkcja różnorodnych dóbr np. energii czy wydobywanie zasobów. Trzecią funkcją jest funkcja społeczna. Przemysł zapewnia zatem miejsca pracy, zapewnia rozwój społeczeństwa i polepsza warunki życia mieszkańców danej społeczności. Ostatnią funkcją produkcji jest funkcja przestrzenna. Poprzez produkcję zmieniają się miasta oraz szeroko pojmowany teren, na którym mieszkamy. Dzięki produkcji przekształcamy środowisko oraz zmieniamy — rozwijamy urbanizacje.

 

Na jakie grupy, gałęzie i przedsiębiorstwa dzieli się przemysł?

Przemysł dzieli się odpowiednio na grupy, grupy na gałęzie a te na konkretne przedsiębiorstwa. Mówiąc o przemyśle, istnieje kilka głównych grup. Jest to m.in. przemysł elektromaszynowy, chemiczny, metalurgiczny, energetyczny, mineralny, farmaceutyczny, spożywczy. Każda grupa posiada kilka gałęzi a każda gałąź liczne specjalistyczne fabryki oraz miejsca, w których wytwarza się produkty. Z przemysłem mamy zatem do czynienia wszędzie tam, gdzie wytwarzamy pewne dobra.

 

Zobacz więcej podobnych postów