Zarządzanie nieruchomościami w Gdańsku – jakie czynności się na nie składają?
Firma

Zarządzanie nieruchomościami w Gdańsku – jakie czynności się na nie składają?

Zarządzanie nieruchomościami jest jedną z najważniejszych usług, po które sięgają obecnie deweloperzy, prywatni właściciele nieruchomości oraz wspólnoty mieszkaniowe. W ostatnich latach w Gdańsku rośnie zainteresowaniem profesjonalnymi firmami, które specjalizują się w obszarze administrowania i zarządzania nieruchomościami, przez co są w stanie zaoferować usługi na najwyższym poziomie jednocześnie zdejmując z barek podmiotów odpowiedzialnych za budynek wszystkie związanie z tym obowiązki.

Jak może być realizowane zarządzanie nieruchomościami w Gdańsku?

Zarządzanie nieruchomościami jest złożonym zadaniem, które wymaga posiadania szeregu umiejętności, wiedzy i fachowego know-how. Wszystko z powodu bardzo rozległego charakteru tej usługi oraz szerokiego zakresu umiejętności, jakich wymaga jej prawidłowa realizacja. Zarządzanie nieruchomościami w Gdańsku jest realizowane przez profesjonalnych zarządców – mogą być to niezależni specjaliści lub zarządcy zatrudnieni w szeregach firmy świadczącej usługi z tego zakresu.

Obecnie zarządcą może zostać niemal każdy, nie istnieją bowiem przepisy prawne, które regulują dostęp do tej specjalizacji. Z tego powodu, tym bardziej opłaca się skorzystać z usług wyspecjalizowanej firmy, która współpracuje wyłącznie ze sprawdzonymi, wykwalifikowanymi specjalistami. Jest to o tyle istotne, że zakres obowiązków zarządcy jest bardzo złożony. Odpowiada on za całokształt spraw związanych z nieruchomością – począwszy od kwestii porządkowych i technicznych, a kończąc na sprawach związanych z finansami, przepisami prawnymi oraz regulacjami zewnętrznych instytucji.

Zarządzanie nieruchomościami w Gdańsku – jakie czynności się na nie składają?

Czym zajmuje się profesjonalny zarządca nieruchomości w Gdańsku?

Na terenie Gdańska powstaje coraz więcej nieruchomości. Są one budowane zarówno w celach mieszkaniowych, jak i biznesowych. Każda z nich wymaga odpowiedniego prowadzenia, aby przynosiła oczekiwane zyski, korzystanie z niej było bezpieczne i w pełni satysfakcjonujące dla bezpośrednich użytkowników oraz prezentowała się atrakcyjnie przez cały okres swojego istnienia. Zapewnienie tego wszystkiego leży właśnie w gestii zarządcy, który odpowiada za całokształt spraw związanych z podlegającą mu nieruchomością.

Sięgając do źródła, artykuł 184b ustawy o gospodarce nieruchomościami z dnia 21 sierpnia 1997 r. określa zarządzanie nieruchomościami jako szereg decyzji oraz czynności, których celem jest utrzymanie podlagających zarządcy obiektów w stanie niepogorszonym, bieżące administrowanie nimi oraz zapewnianie właściwej gospodarki ekonomiczno-finansowej.

W związku z tym, do obowiązków zarządcy należą takie czynności, jak m. in. zlecanie prac remontowych i konserwacyjnych, prowadzenie księgowości, obsługa finansowa, zlecanie przeglądów technicznych, utrzymywanie czystości w budynku i na terenach wspólnych, prowadzenie książki obiektu budowalnego, reprezentowanie interesów właściciela przed organami prawno-administracyjnego i wiele innych. Oprócz tego, zarządzanie nieruchomościami w Gdańsku obejmuje działania mające na celu zwiększenie rentowności obiektu – zarządca zajmuje się komercjalizacją budynku, świadczy usługi doradcze w zakresie sprzedaży lub zakupu nieruchomości, opracowuje jej budżet oraz pośredniczy w kontaktach pomiędzy właścicielem a urzędami państwowymi.

Zobacz więcej podobnych postów