Hydroelektrownie - czy to się opłaca?
Przemysł

Hydroelektrownie - czy to się opłaca?

W ostatnim czasie rośnie świadomość społeczeństwa odnośnie odnawialnych źródeł energii. Korzysta się ze słońca, wiatru, czy biomasy i wody, w związku z tym ostatnim powstają hydroelektrownie umożliwiające pozyskiwanie energii elektrycznej. Co ciekawe może ona powstać nawet w przydomowych ogródkach i dawać niemałe oszczędności użytkownikom. Elektrownie wodne przypominają wyglądem betonowe zapory, dzięki którym woda jest spiętrzana i gromadzona w specjalnym zbiorniku retencyjnym.

Hydroelektrownie - czy to się opłaca?

Przydomowe elektrownie wodne

Woda trafiająca do zbiornika jest z niego wypuszczona w stopniowo, w pewnych odstępach czasowych. Wprawia to w ruch łopatki turbiny mające za zadanie napędzać generator wytwarzający z kolei prąd. Cały mechanizm nie jest skomplikowany, wystarczy tak naprawdę przeanalizować schemat przykładowej hydroelektrowni, aby móc to sobie zobrazować. Do działania hydroelektrowni wykorzystuje się głównie przepływ rzeki, ale nie tylko. Funkcjonują bowiem ponadto takie, których działania opiera się na prądach oceanicznych. Wadą budowania większych elektrowni wodnych jest to, że zazwyczaj powstaje konieczność przesiedlenia mieszkańców wyznaczonego terenu. Warto również wskazać na dość dużą ingerencją w środowisko, wody podziemne i gruntowe ulegają zanieczyszczeniom.

Koszt inwestycji

Niewątpliwie przydomowa elektrownia wodna to dobre rozwiązanie, ale wymagająca dużych nakładów finansowych. To właśnie dlatego mogą sobie na nie pozwolić głównie zamożni właściciele gospodarstw domowych. Już na elektrownie o mocy kilkunastu kilowatów niezbędne jest mniej więcej 400.000 złotych. Dlatego należy doskonale wszystko zaplanować i przeanalizować wszystkie czynniki, które mogą mieć wpływ na przyszłe korzyści finansowe z takiej instalacji. Jednak to nie koniec problemów, jakie mogą wystąpić, ponieważ wspomnieć należy jeszcze o wielu wymaganiach formalno-prawnych. Jest ich zdecydowanie więcej, niż ma to miejsce w przypadku zamontowania paneli fotowoltaicznych na dachu, czy gruncie. Niezbędnych jest mnóstwo pozwoleń, aby móc pozwolić sobie na realizację projektu od początku do końca.

Zobacz więcej podobnych postów