Automatyka przemysłowa 2021 – trendy, prognozy, najnowsze rozwiązania
Przemysł

Automatyka przemysłowa 2021 – trendy, prognozy, najnowsze rozwiązania

Pierwsze zrobotyzowane urządzenia przemysłowe pojawiły się w fabryce General Motors w Trenton ponad pół wieku temu. Ich zadaniem była obsługa wysokociśnieniowych maszyn odlewniczych. W zaledwie kilka lat urządzenia przemysłowe tego typu stały się nieodłącznym elementem wielu procesów produkcyjnych w innych gałęziach gospodarki. Obecnie roboty przemysłowe wykorzystuje się w celu zastąpienia ludzi w pracy przede wszystkim na stanowiskach uciążliwych oraz niebezpiecznych, zapewniając przy tym większą wydajność przy niższych kosztach wytworzenia.

W poszukiwaniu wydajności, jakości oraz oszczędności

Aby móc nieustannie rozwijać przedsiębiorstwo, i przy tym realizować założenia Przemysłu 4.0, a także móc konkurować z liderami na rynku, konieczne jest ciągłe poszukiwanie rozwiązań umożliwiających zwiększenie wydajności, uzyskanie odpowiedniej jakości i automatyzacji produkcji, przy zachowaniu najwyższych norm bezpieczeństwa i kontroli kosztów. Dziś zapewnia to robotyzacja.

Urządzenia przemysłowe zamiast człowieka

Automatyka przemysłowa ma się dobrze, a nawet bardzo dobrze. Wpływ na szybki rozwój robotyzacji ma również brak odpowiednio wykwalifikowanej kadry pracowniczej. Starzejące się społeczeństwo, niż demograficzny oraz mniejsze zainteresowanie szkołami zawodowymi sprawia, że maszyny przemysłowe stają się nieodzownym elementem dzisiejszego procesu produkcyjnego. To roboty przemysłowe uczące się i niewymagające skomplikowanego programowania stanowią idealne rozwiązanie dla wielu sektorów współczesnego przemysłu. Nie powinno więc dziwić coraz większe zapotrzebowanie na tego typu zautomatyzowane roboty produkcyjne.

Automatyka przemysłowa 2021 – trendy, prognozy, najnowsze rozwiązania

Choć w 2019 r. zanotowano nieco mniejsze inwestycje na urządzenia przemysłowe w wielu branżach gospodarki, to jednak nie zaprzestano rozwoju robotyki przemysłowej. W roku 2020 zmienił się jednak zakres działań, do których były one wykorzystywane. Coraz większym zainteresowaniem cieszyły się roboty używane w usługach, przy bezpośredniej współpracy z człowiekiem oraz pozwalające na lepsze zarządzanie sprzedażą i komunikacją z klientami.

Rozszerzona oferta maszyn przemysłowych

Pojawienie się pandemii Covid-19 w przestrzeni publicznej dodatkowo sprawiło, że niezbędna była oferta maszyn przemysłowych rozszerzona o rozwiązania związane z dbaniem o zdrowie i higienę osobistą (np. maszyny dezynfekujące). W 2020 roku kluczowe okazały się również rozwiązania koordynujące logistykę zamówień, optymalizujące pracę w magazynach czy też zapewniające szybszą dostawę zamówionych produktów. Wzrosło także zainteresowanie robotyką medyczną, a więc rozwiązaniami wykorzystywanymi w szpitalach, które zapewniały wsparcie dla lekarzy podczas operacji czy w obszarze monitorowania bieżących parametrów życiowych pacjentów.

Według realistycznych prognoz, najbliższe lata będą okresem szybkiego rozwoju robotyki przemysłowej. Warto zaznaczyć, że pandemia COVID-19, paradoksalnie, okazała się swoistym katalizatorem dodatnio wpływającym na rozwój nowych technologii oraz udoskonalenie procesów cyfryzacji firm produkcyjnych. Maszyny do produkcji stały się rozwiązaniami chętnie implementowanymi obecnie w nowoczesnych fabrykach produkcyjnych i nie tylko.

 

Zobacz więcej podobnych postów