Kiedy warto wybudować studnię głębinową i jakie warunki musi spełniać inwestycja?
Przemysł

Kiedy warto wybudować studnię głębinową i jakie warunki musi spełniać inwestycja?

Studnia głębinowa to nie tylko znakomita alternatywa dla wodociągu, ale również doskonały sposób na uzyskanie dostępu do czystej wody o wysokich walorach jakościowych. Wymienić można sporo sytuacji, kiedy warto zdecydować się na taką inwestycję.

Kiedy budowa studni głębinowej się opłaca?

Na wiercenie studni głębinowych w Krakowie oraz w innych lokalizacjach w Polsce decydują się w głównej mierze właściciele posesji znajdujących się na terenach, gdzie z uwagi na brak odpowiedniej infrastruktury nie ma możliwości podłączenia się do wodociągu. Nie jest to jednak jedyny powód, dla którego warto zdecydować się na wykonanie studni. Każdy, komu zależy na tym, aby zaoszczędzić na rachunkach za wodę, powinien zastanowić się nad tym rozwiązaniem. Studnia głębinowa sprawdza się też w roli awaryjnego źródła wody – będąc przyłączonym do wodociągu, zawsze trzeba brać poprawkę na niespodziewane awarie czy przerwy w dostawie wody. Ponadto studnia głębinowa to gwarancja wody lepszej jakości, a także mniejsze rachunki za wodę niż ma to miejsce w przypadku korzystania z wodociągu. – to dobra wiadomość dla tych, którzy często podlewają ogrody czy trawniki. Jeżeli zatem ktoś ma na uwadze któryś z powyższych aspektów, powinien koniecznie zastanowić się nad zasadnością omawianej inwestycji.

Budowa studni głębinowej – jakie wymagania?

Studnię głębinową można wywiercić tam, gdzie znajduje się źródło wody. Trzeba jednak uważać, aby nie w pobliżu nie było żadnych źródeł zanieczyszczeń, ponieważ obniży to jakość wody. Ponadto należy przestrzegać obowiązujących przepisów określających odległości od: granicy działki, osi rowu przydrożnego, szamba i budynków inwentarskich oraz najbliższego przewodu rozpuszczającego kanalizacji indywidualnej. Wykonanie studni głębinowej wiąże się z koniecznością załatwienia licznych formalności. Nieodzowne są m.in. badania geologiczne, projekt pompy czy niekiedy także pozwolenie wodno-prawne. To, jakie wymogi formalne muszą zostać spełnione, zależy od konkretnego przypadku. Warto zatem pokusić się o to, aby informacje na ten temat uzyskać ze stosownym wyprzedzeniem. 

Kiedy warto wybudować studnię głębinową i jakie warunki musi spełniać inwestycja?

Jaką głębokość powinna mieć studnia głębinowa?

Głębokość studni głębinowej jest uzależniona od paru ważnych czynników. Kluczowe znaczenie w tym kontekście mają warunki geologiczne na danym terenie oraz zapotrzebowanie posesji na wodę. Najgłębsze studnie głębinowe – czyli takie, których głębokość przekracza 30 m – powstają na potrzeby gospodarstw rolnych oraz zakładów przemysłowych. Dla zwykłego gospodarstwa domowego zwykle wystarczająca okazuje się studnia o głębokości kilkunastu metrów, niemniej i tak trzeba zlecić badanie geologiczne, które pozwoli ustalić optymalną głębokość. Niekiedy w tym celu wykonywane są próbne odwierty, a innym razem sprawdza się jedynie parametry studni, które są zlokalizowane w okolicy. Stosowne badania przeważnie wykonują te same firmy, którym inwestorzy zlecają wywiercenie studni. Warto zatem poszukać wykonawcy, który podejmuje się kompleksowej obsługi klientów. 

 

 

 

Zobacz więcej podobnych postów